Aktualności Wydziałowe

Immatrykulacja dla I roku studiów II stopnia

 
 
 

Uroczystość immatrykulacji kandydatów przyjętych na I rok studiów II stopnia
na kierunki:

- Informatyka
- Fizyka Techniczna
- Computer Science and Information Technology

odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 8.15 w Auli F2 (Budynek B9),
przy ul. Wólczańskiej 215.

Obecność na uroczystości jest obowiązkowa. Złożenie ślubowania akademickiego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach.

Prosimy o punktualne przybycie. Obowiązuje strój uroczysty.

Zajęcia dla osób przyjętych na I rok studiów II stopnia rozpoczynają się 4 marca od godz. 9:00 według planu zamieszczonego na platformie WIKAMP.