Aktualności Wydziałowe

Obowiązkowy kurs BHP dla studentów I roku

 
 
 

Uwaga!

Osoby, które zaliczyły Szkolenie BHP w ramach PŁ nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o uznanie tego przedmiotu. W tym celu należy złożyć w dziekanacie odpowiednie podanie.

Termin składania podań upływa 18 marca.

Pozostałe osoby będą zobowiązane do zaliczenia kursu drogą elektroniczną na platformie WIKAMP.