Aktualności Wydziałowe

Dzień Otwarty Wydziału FTIMS

 
 
Picture of Ewa Szkudlarek
Dzień Otwarty Wydziału FTIMS
by Ewa Szkudlarek - Tuesday, 2 April 2019, 12:12 PM
 

Z wielką radością zapraszamy na Dzień Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 r.

Główną ideą wydarzenia jest umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu ze studentami i wykładowcami. Akcja skierowana jest głównie do maturzystów, ale mile widziani będą wszyscy, których interesują zagadnienia związane z matematyką, fizyką oraz informatyką.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale.

Dla uczestników stanie się to okazją do zebrania ciekawych doświadczeń (będących przedsmakiem studiowania) oraz do poznania bazy dydaktycznej wydziału.

Wszystkie wykłady i pokazy odbywać się będą w Instytucie Fizyki oraz w Centrum Technologii Informatycznych PŁ w godz. 9:00-14:00.

Dokładny program wydarzenia dostępny jest w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 42 631-36-03 oraz mailowo ewa.szkudlarek@p.lodz.pl

 

 

Dzień Wydziału FTIMS

Zapraszamy na FTIMS!