Aktualności Wydziałowe

Nasz student laureatem stypendium Fundacji Politechniki Łódzkiej

 
 
 

28 marca 2019 r. odbyła się Gala wręczenia jednorazowych stypendiów Fundacji Politechniki Łódzkiej dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. W wydarzeniu wziął udział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Jednym z 12 laureatów został Pan Jakub Wujek, student kierunku informatyka na Wydziale FTIMS.

Kapituła Konkursu brała pod uwagę rangę studenckich osiągnięć. Wyróżniała aktywność studentów w przestrzeni biznesowej, a także udział w projektach naukowo-badawczych, z których najwyżej oceniane były samodzielne działania. Zwracała uwagę na zaangażowanie w działalność studencką, jak również na wszechstronny rozwoju studenta.

Serdecznie gratulujemy!

 

Attached files