Aktualności Wydziałowe

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020

 
 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/20 na naszym Wydziale, która odbędzie się 30 września (poniedziałek) w auli F10, ul. Wólczańska 215, Budynek B9.

  •  godz. 10:00 dla kierunków: fizyka techniczna, matematyka stosowana
  •  godz. 12:00 dla kierunku informatyka stosowana

 

Uwaga!
Ponieważ rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania, obecność na uroczystości immatrykulacji jest obowiązkowa.

Prosimy o punktualne przybycie.
Obowiązuje strój uroczysty.