Aktualności Wydziałowe

Podział na grupy dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

 
 
 

Podział na grupy dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia, dla studentów kierunku Fizyka Techniczna,
Informatyka Stosowana i Matematyka Stosowana:

Kierunek Fizyka Techniczna - 1 semestr studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Informatyka Stosowana - 1 semestr studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Matematyka Stosowana - 1 semestr studiów stacjonarnych I stopnia