Aktualności Wydziałowe

Odbiór legitymacji - studia stacjonarne I stopnia

 
 
 

W załączeniu znajduje się harmonogram wydawania legitymacji dla poszczególnych kierunków i grup dziekańskich.

UWAGA!
Prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.
Do odbioru legitymacji są uprawnione osoby, które złożyły ślubowanie podczas uroczystej immatrykulacji w dniu 30.09.2019 r.