Aktualności Wydziałowe

Fizyka Techniczna i Informatyka z europejskimi certyfikatami jakości

 
 
 

Dwa kierunki studiów prowadzone na Wydziale FTIMS: fizyka techniczna oraz informatyka otrzymały pozytywną ocenę Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT).

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych.

Głównym celem akredytacji środowiskowej jest wskazywanie tych jednostek uczelni, które kształcą na najwyższym poziomie.

Od stycznia 2016 roku KAUT jest także członkiem European Network for Accreditation of Engineering Education.

Więcej na temat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych można dowiedzieć się na stronie internetowej http://www.kaut.agh.edu.pl

 

Attached files