Aktualności Wydziałowe

Immatrykulacja dla I roku studiów II stopnia

 
 
Picture of Ewa Szkudlarek
Immatrykulacja dla I roku studiów II stopnia
by Ewa Szkudlarek - Friday, 28 February 2020, 10:46 AM
 

Uroczystość immatrykulacji kandydatów przyjętych na I rok studiów II stopnia
na kierunki:

- Fizyka Techniczna
- Informatyka Stosowana


odbędzie się 2 marca 2020 r. o godz. 8.30 w Auli F2 (Budynek B9),
przy ul. Wólczańskiej 215.

Obecność na uroczystości jest obowiązkowa. Złożenie ślubowania akademickiego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach.

Uwaga!

Studenci kierunku informatyka stosowana, specjalność Inżynieria Oprogramowania i Uczenie Maszynowe, są proszeni o stawienie się na zajęcia o godz. 8:00, zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na platformie WIKAMP. Studenci pozostałych specjalności zaczynają zajęcia od godz. 9:00 zgodnie z planem.