Aktualności Wydziałowe

Nagroda ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla naukowców z Instytutu Fizyki

 
 
 

Z dumą informujemy, że członkowie Zespołu Chemii Kwantowej Instytutu Fizyki PŁ pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Katarzyny Pernal w składzie: dr inż. Ewa Pastorczak, dr Michał Hapka otrzymali nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Opracowana przez zespół efektywna obliczeniowo metoda do opisu korelacji elektronowej w układach molekularnych o charakterze wieloreferencyjnym może znaleźć zastosowanie w interpretacji wyników eksperymentów z zakresu spektroskopii i kinetyki chemicznej, przewidywania właściwości materiałów i reaktywności związków chemicznych, a nawet w projektowaniu nowych katalizatorów i materiałów fotochromowych.  

Attached files