Aktualności Wydziałowe

Pozytywna ocena PKA dla kierunku fizyka techniczna

 
 
 

Z satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku fizyka techniczna. Uchwałę w tej sprawie wydano 7 maja 2020 r.
To już kolejna pozytywna ocena kierunku fizyka techniczna wystawiona przez PKA.

Pozytywna ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczy studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia,
i będzie obowiązywała do roku akademickiego 2025/2026.