Aktualności Wydziałowe

Nasze kierunki wysoko w najnowszym rankingu Perspektyw

 
 
 

Miło nam poinformować, że w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Politechnika Łódzka awansowała na 4. miejsce wśród uczelni technicznych i utrzymała 8. pozycję wśród wszystkich uczelni akademickich (w obu zestawieniach ex aequo z Politechniką Gdańską). 

Wysoko w swoich kategoriach uplasowały się trzy kierunki studiów realizowane na Wydziale FTIMS. Są to: fizyka techniczna, informatyka i matematyka stosowana.

Kapituła rankingu oceniała uczelnie według 29 wskaźników, które pogrupowano w 7 kategorii: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Kapitule rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber, były prezes PAN, a w jej składzie znaleźli się m.in.: prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Bogusław Smólski, były rektor WAT, dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI oraz Edyta Demby-Siwek, prezes UP RP.