Aktualności Wydziałowe

Ramowe ustalenia w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21

 
 
 

Szanowni Państwo,

realizując zalecenia zawarte w liście JM Rektora PŁ prof. Krzysztofa Jóźwika z dnia 14 września 2020 nt. funkcjonowania uczelni w czasie pandemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, władze Wydziału FTIMS podjęły decyzję, że zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale będą realizowane w sposób mieszany, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość. Poniższe informacje zawierają ramowe ustalenia, które mamy nadzieję, pomogą Państwu w podjęciu ważnych decyzji. Szczegółowy plan będzie opublikowany po 23 września - tam zostaną wskazane te zajęcia,
które będą prowadzone zdalnie. Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby efekty uczenia się sprawdzać w formie bezpośredniego kontaktu. Należy się więc spodziewać w semestrze 2-3 krotnego zaproszenia na Uczelnię na zajęcia z każdego z przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym (to może być kolokwium, egzamin lub inna forma weryfikacji efektów uczenia się). Oczywiście, to, jak będziemy w rzeczywistości organizować te bezpośrednie spotkania, zależy od sytuacji epidemicznej w kraju i dalszych zarządzeń odgórnych.

 

Tryb pracy poszczególnych kierunków i form studiów planujemy realizować następująco w każdym tygodniu zajęć:

 

Studia stacjonarne I stopnia 

Kierunek Informatyka Stosowana (sem.1,3):

4 dni w systemie zdalnym, 1 dzień przewidziany na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.

 

Kierunek Informatyka (sem.5,7),

4 dni w systemie zdalnym, 1 dzień przewidziany na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.Kierunek Matematyka Stosowana (sem.1)

3 dni w systemie zdalnym, 2 dni przewidziane na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.

 

Kierunek Matematyka Stosowana (sem.3)

4 dni w systemie zdalnym, 1 dzień przewidziany na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.Kierunek Matematyka Stosowana (sem.5)

1 dzień w trybie stacjonarnym, pozostałe dni w trybie zdalnym.

 

Kierunek Fizyka Techniczna (sem.1,3,5,7)

1 dzień w systemie zdalnym, 4 dni przewidziane na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.Kierunek Information Technology (sem.1,3,5,7)

4 dni w systemie zdalnym, 1 dzień przewidziany na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.

 

Kierunek Modelling and Data Science (sem.1)

2 dni w systemie zdalnym, 3 dni przewidziane na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.

 

Studia stacjonarne II stopnia 

 

Kierunek Informatyka Stosowana (sem.2)

4 dni w systemie zdalnym, 1 dzień przewidziany na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.Kierunek Matematyka Stosowana (sem.1)

4 dni w systemie zdalnym, 1 dzień przewidziany na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.Kierunek Matematyka Stosowana (sem.3)

Wszystkie zajęcia w trybie zdalnym.

 

Kierunek Computer Science and Information Technology (sem.1,2) - prowadzony przy dużym zaangażowaniu Wydziału FTIMS.

3-4 dni w systemie zdalnym, 1-2 dni przewidziane na zajęcia stacjonarne i/lub spotkania/konsultacje z nauczycielem na terenie Uczelni.

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia

 

Kierunek Informatyka i Informatyka Stosowana (wszystkie rozpoczynające się semestry)

Realizacja zajęć w trybie zdalnym.

 

Czeka nas kolejny trudny semestr. Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, ale także wytrwałości i zaangażowania. Bez niego nasze wysiłki są nic nie warte. Do zobaczenia/usłyszenia na zajęciach.

 

dr inż. Ewa Marciniak
Prodziekan ds. studenckich
dla studiów stacjonarnych 


dr hab. inż. Agnieszka Wosiak
Prodziekan ds. studenckich
dla studiów niestacjonarnych