Aktualności Wydziałowe

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/2021

 
 
 

Szanowni Państwo,

władze Wydziału FTIMS zapraszają osoby rozpoczynające studia I stopnia w październiku 2020 r. na uroczystą immatrykulację w murach Uczelni. Okoliczności zewnętrzne spowodowały poważne utrudnienia w jej organizacji i aby spełnić wymogi sanitarne,  tegoroczna uroczystość będzie odbywała się  w grupach 50-60 osobowych. Mogą w niej wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W spotkaniu nie może też uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Ponadto, wszyscy uczestnicy ceremonii muszą posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek albo przyłbic. W budynkach naszej Uczelni  jest bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczestników zajęć.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia środków ochrony!

Poprosimy też o wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia.

Niedopuszczalna jest obecność osób postronnych.

O wszystkich zakazach i nakazach związanych z pandemią można przeczytać w Zarządzeniu Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19. Treść zarządzenia można znaleźć tutaj, zaś ważne dla studentów załączniki nr 3 i 4 przytaczamy tutaj

Immatrykulacja odbędzie się  5 października 2020 r. i będzie przeprowadzona w budynkach B9 przy ul. Wólczańskiej 215 oraz B14 przy ul. Wólczańskiej 219, na kampusie B Politechniki Łódzkiej. W trakcie uroczystości planujemy m. in. przedstawienie władz Wydziału, wspólne złożenie ślubowania, najważniejsze informacje i wykład inauguracyjny.

Każdy uczestnik immatrykulacji powinien:

  • Stosować się do zasad wynikających z Zarządzenia 48/2020 Rektora PŁ, w szczególności przebywać na terenie Uczelni w masce lub przyłbicy, dezynfekować ręce przed wejściem do sali, zachować dystans społeczny 1,5 metra, nie gromadzić się w budynkach ani poza nimi.
  • Przynieść wydrukowane i wypełnione oświadczenie zamieszczone powyżej.
  • W hallu budynku B-14 odebrać legitymację studencką po zakończeniu immatrykulacji.
  • Dostarczyć oryginał podpisanego ślubowania, jeśli nie zrobił tego wcześniej. To jest warunek formalnego rozpoczęcia studiów. Prosimy o przekazywanie tego dokumentu przy odbiorze legitymacji.

Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kierunków studiów znajdą Państwo w załączonych plikach.

Zapraszamy.