Aktualności Wydziałowe

Procedura informacyjna obowiązująca studentów i doktorantów Wydziału FTIMS w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2

 
 
 

Uwaga!

Każdy student/doktorant, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub miał kontakt z osobą (z osobami) z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać odpowiednią informację na adres e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl