Aktualności Wydziałowe

Mgr inż. Jakub Walczak laureatem Programu LIDER

 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XI konkurs w ramach Programu LIDER. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymało 60 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 84 761 494,30 zł. Wśród laureatów jest mgr. inż. Jakub Walczak z Wydziału FTIMS PŁ, autor projektu "Analiza semantyczna trójwymiarowych chmur punktów".

Mgr inż. Jakub Walczak jest absolwentem Centrum Kształcenia Międzynardowego (IFE), obecnie jest doktorantem na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, w Instytucie Informatyki PŁ. Zajmuje się implementacją systemu zarządzania i analizy danych w CMCC Foundation - Euro-Mediterranean Center on Climate Change.

- Moje badania na doktoracie, choć również związane z analizą danych, mają nieco inny charakter, dotyczą trójwymiarowych skanów laserowych, które w założeniu mają prowadzić do uproszczenia szeroko rozumianej analizy wnętrz - wyjaśnia Jakub Walczak. - Wyobraźmy sobie, że mając dokładny skaner laserowy stawiamy go w pomieszczeniu i po paru minutach mamy precyzyjny opis całej sceny wraz z wymiarami, powierzchnią ścian, listą znajdujących się w nim obiektów, itp. To byłoby duże uproszczenie i przyspieszenie pracy, choćby w zakresie inwentaryzacji pomieszczeń.

Dofinansowanie, jakie otrzymał doktorant w ramach programu Lider XI, będzie przeznaczone w dużej mierze na wydajny serwer obliczeniowy i precyzyjny skaner laserowy, który posłuży do przygotowania referencyjnej bazy danych.