Aktualności Wydziałowe

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Katarzyna Pernal

 
 
 

W najnowszej odsłonie cyklu Pozanaukowe pasje naukowców PŁ prof. Katarzyna Pernal opowiedziała o tym, jak udaje jej się pogodzić dwie wielkie pasje: naukę i sport. 

Prof. Katarzyna Pernal specjalizuje się w metodach chemii kwantowej i obliczeniowej. Naukowo zajmuje się tworzeniem nowych metod teoretycznych i algorytmów obliczeniowych, które pozwalają przewidywać własności chemiczne i fizyczne cząsteczek, projektować nowe związki chemiczne i materiały. 
 

Katarzyna Pernal stopień doktora chemii uzyskała w 2002 r. na Florida State University USA. W 2007 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych. W latach 2002-2008 odbywała staże podoktorskie w VrijeUniversiteit Amsterdam, Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie i University of Delaware. Pracowała na Uniwersytecie Szczecińskim, a po uzyskaniu habilitacji, od 2008 r. zatrudniona jest w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej. 

Kieruje Zespołem Chemii Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. W 2015 r. została uhonorowana Medalem International Academy of Quantum Molecular Science (IAQMS). To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie, przyznawane raz w roku, tylko jednej osobie na świecie. W 2017 r. otrzymała tytuł profesora nauk fizycznych. Jej pozanaukową pasją jest kolarstwo szosowe. 

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu na stronie Politechniki Łódzkiej.