Aktualności Wydziałowe

Artykuł prof. Katarzyny Pernal w Nature Reviews Chemistry

 
 
 

prof. Katarzyna Pernal

 

Badania prowadzone przez prof. Katarzynę Pernal z Instytutu Fizyki PŁ są bardzo wysoko cenione przez środowisko naukowe. Za wybitny wkład do teorii funkcjonowania macierzy gęstości, została odznaczona Medalem International Academy of Quantum Molecular Science. Jest także nominowana do Nagrody Heisiga nazwanej "małym noblem".

Ostatnio Pani Profesor została zaproszona do napisania artykułu w renomowanym czasopiśmie Nature Reviews Chemistry o postępach w chemii i fizyce obliczeniowej.
Publikacja K. Pernal i M. Hapki pt. "Density Functional Theory. In pursuit of universality" przedstawia imponujący postęp, jaki dokonał się w chemii i fizyce obliczeniowej, dzięki powstałym w ostatnich piętnastu latach uniwersalnym funkcjonałom gęstości elektronowej, tzw. metodom DFT. Metody te stały się rutynowym narzędziem obliczeniowym stosowanym w symulacjach kwantowych w chemii, fizyce czy inżynierii materiałowej.

Artykuł dostępny jest na stronach NRC