Aktualności Wydziałowe

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/2022

 
 
Picture of Ewa Szkudlarek
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/2022
by Ewa Szkudlarek - Wednesday, 29 September 2021, 10:46 AM
 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

ma zaszczyt zaprosić

na inaugurację roku akademickiego 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia. Uroczystość odbędzie się w dniu 30.09.2021 r.
o godz. 10:00
w audytorium G-10 im. A. Sołtana, przy ul. Stefanowskiego 1/15 (Budynek A19).

Uwaga!
Ponieważ rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania, obecność na uroczystości immatrykulacji jest obowiązkowa.
Wszyscy uczestnicy ceremonii muszą posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek.
Prosimy o punktualne przybycie.
Obowiązuje strój uroczysty.

Po uroczystości inauguracji wydawane będą legitymacje studenckie, zgodnie z załączonym harmonogramem.