Aktualności Wydziałowe

Wyniki Konkursu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” w dyscyplinie nauki fizyczne

 
 
 

W ramach konkursu obejmującego program „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie nauki fizyczne ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Fizyki PŁ w dniu 15 listopada 2021 roku, dotyczącego grantów wewnętrznych Politechniki Łódzkiej, przyznano dwa finansowania:

1) mgr inż. Weronice Głowadzkiej w kategorii doktorant pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ dla projektu „Mikrownęki o wysokim parametrze Purcella do emiterów pojedynczych fotonów”

2) dr inż. Agnieszce Krzemińskiej-Kowalskiej w kategorii młodzi naukowcy (do 5 lat po doktoracie) dla wniosku „Evaluation of the dispersion interaction change observed after excitation in strongly dispersion-bound systems.”

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu w obu kategoriach i życzymy dalszych sukcesów naukowych!