Aktualności Wydziałowe

Wyniki Konkursu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” w dyscyplinie matematyka

 
 
 

W ramach konkursu obejmującego program „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie matematyka ogłoszonego przez Kierownika dyscypliny matematyka w dniu 15 listopada 2021 roku, dotyczącego grantów wewnętrznych Politechniki Łódzkiej, przyznano dwa finansowania:

1)  dr Jarosławowi Swaczynie w kategorii młodzi naukowcy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku

2) mgr Agnieszce Widz w kategorii doktorant pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu w obu kategoriach i życzymy dalszych sukcesów naukowych!