Aktualności Wydziałowe

Zmarł prof. Edward Kącki

 
 
Picture of Ewa Szkudlarek
Zmarł prof. Edward Kącki
by Ewa Szkudlarek - Tuesday, 25 January 2022, 10:16 AM
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2022 roku zmarł

prof. dr hab. Edward Kącki

niezwykle zasłużony pracownik Politechniki Łódzkiej, były Dziekan Wydziału FTIMS
i Dyrektor Instytutu Informatyki PŁ, Doktor Honoris Causa naszej Alma Mater,
wybitny informatyk i cybernetyk, pionier informatyki w Polsce, inicjator powstania kierunku informatyka na Wydziale FTIMS, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

 

Profesor Edward Kącki wykazywał się przez wiele lat niezwykłą energią, a przy tym pogodą ducha. Jego oddanie nauce
i zaangażowanie w rozwój kadry naukowej oraz serdeczność i życzliwość pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

 

Pana Profesora żegnają
Dziekan, Kolegium Dziekańskie,
pracownicy i studenci Wydziału FTIMS.

 

Pogrzeb Prof. Edwarda Kąckiego odbędzie się na cmentarzu pw. św. Antoniego w Łodzi ul. Solec 11 (Mania)
w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 10.30.

 

 

ŻYCIORYS ŚP. PROFESORA EDWARDA KĄCKIEGO

Prof. dr hab. Edward Kącki  urodził się 12 listopada 1925 roku w Poznaniu. Studia rozpoczął w roku 1946 jednocześnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej i na kierunku matematyka na Uniwersytecie Łódzkim.  W roku 1963 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w roku 1966 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 1989 roku.

W latach 1966–1972 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Matematyki,
a następnie w zorganizowanym przez siebie od podstaw Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, pełniąc stanowisko dyrektora. Pan Profesor był inicjatorem powstania Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej (1980) oraz wieloletnim Dyrektorem tej jednostki (do roku 1996).
W latach 1969-1972 prof. Edward Kącki pełnił funkcję Prodziekana do spraw naukowych Wydziału Elektrycznego, a w okresie 1984-1987 – funkcję Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PŁ.

Prof. Edward Kącki uważany jest za pioniera informatyki w Polsce. Był głównym inicjatorem i twórcą kierunku kształcenia Informatyka na Politechnice Łódzkiej (1994). Główne zainteresowania naukowe Pana Profesora obejmowały zagadnienia optymalnego sterowania procesami opisanymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi, algorytmy sztucznej inteligencji, zastosowania sieci neuronowych, metody badań symulacyjnych oraz konstrukcja systemów ekspertowych dla techniki
i medycyny z wykorzystaniem multimediów.  Rezultatem tych zainteresowań były liczne publikacje naukowe, referaty przedstawiane na konferencjach krajowych i zagranicznych, monografie i wiele podręczników dla studentów.

Był inicjatorem i twórcą trzech szkół naukowych: języków badań symulacyjnych (od 1967),  algorytmów optymalizacji systemów o rozłożonych parametrach (od 1968) oraz sztucznej inteligencji i jej zastosowań (od 1974).

Profesor Edward Kącki wypromował 37 doktorów i wielu jego wychowanków to profesorowie wyższych  uczelni w Kraju i za granicą, między innymi we Francji, w Kanadzie, w Meksyku, na Kubie i w Wietnamie.

Profesor Edward Kącki odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Naukową Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Honorowa NOT-u, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Cybernetyki. Był również laureatem 9 nagród Ministra oraz licznych nagród Rektora PŁ.

Po przejściu na emeryturę w 1996 roku, cały czas był aktywny zawodowo służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Swoje zaangażowanie na rzecz informatyki kontynuował w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, pełniąc funkcję kierownika Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji. W latach 1997- 2011 pełnił funkcję rektora, a od 2011 – rektora honorowego tej Uczelni. Ceniony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży i kadry akademickiej.

 

Attached files