Administracja wydziału

Aleksandra Lisowska

funkcja: Kierownik Administracyjno-Techniczny Wydziału
mgr Aleksandra Lisowska
kontakt: 42 631 36 07 
aleksandra.lisowska@p.lodz.pl
Pokój 4

Zofia Łosiak

funkcja: Specjalista
mgr Zofia Kołodziej
kontakt: 42 631 36 04
zofia.kolodziej@p.lodz.pl
Pokój 6

Administrator Budynku B-14
inż. Sławomir Sylburski
slawomir.sylburski@p.lodz.pl

Administrator Budynku B-9
Marian Wróblewski
marian.wroblewski@p.lodz.pl

Pracownik gospodarczy
Jadwiga Gorządek

Last modified: Friday, 26 June 2020, 9:34 AM