Dla mediów

W dobie wszechobecnych fake newsów rzetelny, merytoryczny głos ekspercki jest na wagę złota. Postępując w duchu tradycji akademickich i szacunku do prawdy pragniemy ułatwić dotarcie do autorytetów naukowych. Przedstawiamy Państwu bazę ekspertów Wydziału FTIMS, którzy wiedzą w zakresie fizyki, informatyki i matematyki. Poniższej zakresy tematyczne przedstawiają propozycje zagadnień, które stanowią przedmioty badań naszych naukowców.

W przypadku zainteresowania zasięgnięciem opinii w jednej z proponowanych przez nas dziedzin prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 631 39 62 lub adresem mailowym: agata.zasada@p.lodz.pl

 

Treść (rozbudowana)
Eksperci z zakresu fizyki
Zespół Chemii Kwantowej - dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska:
1.Projektowanie narzędzi z dziedziny chemii kwantowej do badania struktury i właściwości atomów i cząsteczek.
2. Komputery kwantowe jako przyszłość chemii kwantowej. Kiedy będziemy potrzebować programistów komputerów kwantowych?
3. Komputerowe projektowanie leków przeciwwirusowych nowej generacji.
4. ReAction! Czy da się sfilmować reakcję chemiczną?

Zespół Fotoniki - dr hab. inż. Maciej Dems, prof. PŁ:
1. Lasery półprzewodnikowe
2. Optoelektronika i fotonika
3. Światło i urządzenia optyczne
4. Symulacje komputerowe zjawisk fizycznych

Zespół Kryształów Biogenicznych - prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer:
1. Kryształy w organizmach żywych
2. Wpływ organizmów żywych na procesy krystalizacji
3. Kryształy w układach biologicznych
4. Biomineralizacja

Zespół Fizyki Ciekłych Kryształów - dr hab. inż. Mariola Buczkowska, prof. PŁ:
1. Popularyzacja fizyki i zastosowań ciekłych kryształów
2. Recenzje artykułów naukowych z dziedziny ciekłych kryształów
3. Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych

Zespół Fizyki Teoretycznej - dr inż. Michał Dobrski:
1. Teoria pola
2. Fizyka matematyczna
dr hab. inż. Adam Chudecki:
1. Ogólna teoria względności
Eksperci z zakresu informatyki
Zespół Inżynierii Oprogramowania i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych - dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. PŁ:
1. Inżynieria oprogramowania
2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zespół Analizy Obrazów i Danych Wielowymiarowych Z Wykorzystaniem Uczenia Maszynowego oraz Zespół Analizy Danych I Interakcji Człowiek-Komputer - dr hab. inż. Bartłomiej Stasiak, prof. PŁ:
1. Przetwarzanie sygnału, a w tym:
a. Przetwarzanie i analiza sygnału dźwiękowego, a w szczególności metody automatycznej analizy nagrań muzycznych (Music Information Retrieval);
b. Analiza sygnałów biomedycznych, w szczególności EEG;
2. Przetwarzanie obrazu;
3. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Zespół Sztucznej Inteligencji W Lokalizacji Obiektów I Predykcji Szeregów Czasowych - dr inż. Krzysztof Lichy:
1. Sieci komputerowe
2. Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń
3. Sztuczna inteligencja
4. Internet rzeczy

Instytut Informatyki, Centrum E-learningu PŁ - mgr inż. Wiktor Wandachowicz:
1. Nauka programowania dla studentów informatyki w szkole wyższej
2. Doświadczenia z wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zdalnego nauczania
3. Wykorzystanie usług sieciowych (web services) przy integracji systemów informatycznych
4. Wykorzystanie usług sieciowych (web services) do analizy danych biznesowych
5. Budowanie kompetencji miękkich i rozwój kompetencji merytorycznych w zespole

Zespół Analizy Obrazów I Danych Wielowymiarowych Z Wykorzystaniem Uczenia Maszynowego - dr inż. Arkadiusz Tomczyk:
1. Analiza obrazów
2. Uczenie maszynowe
3. Sztuczna inteligencja
4. Sieci neuronowe
Eksperci z zakresu matematyki
Zakład Analizy Danych - dr Mateusz Krukowski:
1. Matematyczne aspekty demografii Polski
2. Popularyzacja matematyki
3. Filozofia matematyki i jej zastosowań
4. System edukacji szkoły średniej i szkoły wyższej

Zakład Modelowania Matematycznego - prof. dr hab. Urszula Ledzewicz:
1. Zastosowanie matematyki w medycynie
2. Optymalne dawkowanie leków jako zadanie matematyczne
3. Optymalizacja terapii antyrakowych
4. Rola matematyka w pracy firm farmaceutycznych
prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak:
1. Modele i metody biologii, epidemiologii i ekologii matematycznej i związane z nimi dziedziny matematyki
• Równanie różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
• Algebra liniowa
• Analiza funkcjonalna
• Układy dynamiczne

Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych - prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
1. System emerytalny w Polsce
2. Nadzorowanie instytucji finansowych

Strona dziala - zabbix