Biuro administracyjno-techniczne

Treść (rozbudowana)
Kierownik administracyjno-techniczny Wydziału
mgr Aleksandra Lisowska
kontakt: 42 631 36 07
aleksandra.lisowska@p.lodz.pl
Pokój 4
Sprawy finansowe Wydziału
mgr Zofia Kołodziej
kontakt: 42 631 36 04
zofia.kolodziej@p.lodz.pl
Pokój 6
Zamówienia publiczne, projekty
mgr Natalia Jagodzińska
kontakt: 42 631 36 04
natalia.jagodzinska@p.lodz.pl
Pokój 6
Administrator Budynku B9, rezerwacja sal (poza sesją)
mgr Andrzej Rybczyński
kontakt: 42 631 36 06
andrzej.rybczynski@p.lodz.pl

Administrator Budynku B14
inż. Sławomir Sylburski
slawomir.sylburski@p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix