Oferta kształcenia

Oferta kształcenia Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
obejmuje 4 kierunki o profilu ogólnoakademickim:

Prowadzimy nabór kandydatów na studia w trybie stacjonarnym. Kształcimy studentów na poziome studiów I stopnia, studiów inżynierskich (fizyka techniczna, informatyka stosowana) i licencjackich (matematyka stosowana) oraz na poziomie studiów II stopnia, po zakończeniu których nadawany jest tytuł magistra (fizyka techniczna, matematyka stosowana) lub magistra inżynieria (informatyka stosowana).

Kształcenie na Wydziale FTIMS to również możliwość wyboru nauki na kierunkach studiów, na których zajęcia realizowane są w języku wykładowym angielskim:

Po ukończeniu studiów magisterskich, absolwenci mają możliwość rozwoju zainteresowań naukowych na studiach doktoranckich, realizowanych w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ
Na Wydziale FTIMS prowadzone są badania w trzech dyscyplinach naukowych:

Po obronie pracy doktorskiej absolwent wykazuje się szeroką wiedzą specjalistyczną, umiejętnością współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju, doświadczeniem dydaktycznym w pracy na wyższej uczelni oraz ma przygotowanie badawcze niezbędne w dalszej pracy naukowej. Osoby, które nie planują dalszej kariery naukowej wykorzystają nabyte w ramach studiów umiejętności poznawcze, umiejętności samokształcenia oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy zawodowej.

Wsłuchujemy się w potrzeby rynku pracy i staramy się sukcesywnie na nie odpowiadać, poszerzając i na bieżąco aktualizując również naszą ofertę studiów podyplomowych.

Strona dziala - zabbix