Wydziałowa Rada Samorządu

Image
Logo Wydziałowej Rady Samorządu FTIMS

Jesteśmy grupą studentów, którzy starają się by studiowało nam się prościej i przyjemniej.

Działamy w Twoim imieniu oraz w imieniu każdego studenta naszego wydziału. Czuwamy by przestrzegano naszych praw, pomagamy w uzyskiwaniu pomocy materialnej z uczelni (Wydziałowa Komisja Stypendialna - WKS), reprezentujemy interesy studenckie w kontaktach z władzami uczelni.

Uczestniczymy w posiedzeniach Rad Kierunków oraz Komisji ds. Pomocy Materialnej. Dzięki temu mamy wpływ na ustalanie programu i toku studiów, wysokości stypendiów i zapomóg, a także na wiele innych spraw dotyczących naszego Wydziału.

Oprócz tak oficjalnych przedsięwzięć staramy się byś się nie nudził. Organizujemy szereg imprez integracyjnych. W październiku jest to "Fuksówka", czyli impreza dla studentów I roku, a także wyjazd integracyjno-szkoleniowy "Delta". Przed Bożym Narodzeniem WRS wspiera potrzebujące rodziny ze Szlachetnej Paczki podczas Operacji: Mikołajki. W kwietniu odbywa się "Dzień Wydziału". 

Jeśli szukasz nowych doświadczeń i chcesz działać na rzecz Wydziału oraz innych studentów dołącz do nas. Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci co dalej.

ftims@samorzad.p.lodz.pl
Facebook WRS FTIMS

Biuro WRS znajduje się w budynku B15 (Instytut Fizyki) w pokoju 110.

Strona dziala - zabbix