Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
Obowiązujące zarządzenia, regulaminy
Proces dyplomowania - uruchomienie obiegu dokumentów
 1. Promotor przesyła do dziekanatu na adres w-7@adm.p.lodz.pl informacje o pracy dyplomowej:
 • dane studenta (imię, nazwisko, numer albumu)
 • temat pracy dyplomowej (wersja polska i wersja angielska)
 • informacja o typie pracy (indywidualna/zbiorowa)
 1. Po otrzymaniu ww. danych, pracownik dziekanatu uzupełnia informacje w programie SID i uruchamia proces dyplomowania.
 2. Promotor i Student otrzymują na swoje adresy poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE wiadomości o zainicjowaniu procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym.
 3. Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta. Dostęp do Panelu dyplomanta można uzyskać bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL.
 4. Student w porozumieniu z Promotorem przygotowuje streszczenia pracy dyplomowej oraz słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim.
 5. Student wypełnia, drukuje i podpisuje oświadczenia (Załączniki 1-3 do Zarządzenia Rektora PŁ Nr 43/2019). Formularze tych oświadczeń student pobiera w Panelu dyplomanta. Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe i niezbędne do zaakceptowania badania wykonanego przez system antyplagiatowy JSA, niezależnie od przyjętego przez Promotora trybu korzystania z systemu JSA.
 6. Student wprowadza poprzez Panel dyplomanta odpowiednio przygotowane pliki pracy dyplomowej (rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 60 MB. Pliki zawierające treść podstawową elektronicznej wersji pracy muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy”). Dozwolone formaty pracy:  doc; docx; rtf; txt; odt; pdf.
 7. Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową poprzez aplikację Panel promotora w portalu VirTUL. Dostęp do tej aplikacji  promotor może uzyskać bezpośrednio przez link, przesłany na adres poczty elektronicznej promotora w systemie SPE wraz z informacją o zainicjowaniu procesu obsługi danej pracy dyplomowej, bądź poprzez moduł Sprawy Pracownicze w portalu VirTUL.
 8. Promotor weryfikuje poprawność wprowadzonych przez Studenta danych, a następnie blokuje możliwość dalszych zmian.
 9. Promotor przeprowadza procedurę antyplagiatową zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2019 Rektora PŁ
 10. Po dokonaniu analizy wyniku próby badania Promotor podejmuje i wprowadza w oknie systemu JSA decyzje o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania.
Składanie dokumentów

Strona dziala - zabbix