O Wydziale

Wydział istnieje od 1 października 1976 roku, kiedy to otrzymał nazwę: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS). Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. Jan Karniewicz.

W 1994 roku, po uruchomieniu kierunku studiów Informatyka, wydział zyskał nową, rozszerzoną nazwę:

FTIMS – Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

W skład Wydziału wchodzą:

Obecnie Wydział kształci studentów na kierunkach:

Pozytywne, bezwarunkowe oceny akredytacyjne potwierdzają wysoki poziomie kształcenia na Wydziale FTIMS.

Siła tradycji i nowoczesność

Cechą wspólną wszystkich programów studiów jest ich dostosowanie do potrzeb rynku i nacisk na stosowalność przekazywanej wiedzy. Nasi studenci realizują projekty i prace dyplomowe na zapotrzebowanie i we współpracy z firmami zewnętrznymi, uczestniczą w pracach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki Wydziału. Biorą z powodzeniem udział w specjalistycznych konkursach, takich jak konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych (ZTGK) i zawodach o zasięgu międzynarodowym, takich jak Imagine Cup. Często są również beneficjentami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki.

Strona dziala - zabbix