Studia doktoranckie

Image

Po ukończeniu studiów magisterskich, absolwenci mają  możliwość rozwoju zainteresowań naukowych na studiach doktoranckich, realizowanych w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ

Na Wydziale FTIMS prowadzone są badania w trzech dyscyplinach naukowych:

 

Po obronie pracy doktorskiej absolwent wykazuje się szeroką wiedzą specjalistyczną, umiejętnością współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju, doświadczeniem dydaktycznym w pracy na wyższej uczelni oraz ma przygotowanie badawcze niezbędne w dalszej pracy naukowej. Osoby, które nie planują dalszej kariery naukowej wykorzystają nabyte w ramach studiów umiejętności poznawcze, umiejętności samokształcenia oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy zawodowej.

Strona dziala - zabbix