Rady kierunków studiów

Treść (rozbudowana)
Rada kierunku Fizyka Techniczna
1. Przewodniczący: dr Rafał Ledzion
2. dr inż. Maciej Dłużniewski
3. dr inż. Ewa Pastorczak
4. dr inż. Łukasz Piskorski
5. dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni
6. dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni
7. dr hab. inż. Michał Wasiak
8. Przedstawiciel studentów: Jakub Dobrysiak
Rada kierunków Informatyka Stosowana oraz Information Technology
1. Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. uczelni
2. Za-ca przewodniczącego dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. uczelni
3. Sekretarz - dr hab. inż. Dariusz Puchała
4. dr inż. Roman Krasiukianis
5. dr inż. Marcin Kwapisz
6. dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. uczelni
7. dr hab. inż. Michał Morawski, prof. uczelni
8. dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. uczelni
9. dr inż. Dominik Szajerman,
10. Przedstawiciel przemysłu: Marek Walczak
11. Przedstawiciel studentów: Mariusz Jóźwiak
Rada kierunku Matematyka Stosowana
1. Przewodniczący: dr Artur Wachowicz, prof. uczelni
2. dr hab. inż. Grzegorz Andrzejczak, prof. uczelni
3. prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
4. dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. uczelni
5. dr Mateusz Krukowski
6. dr hab. Filip Strobin, prof. uczelni
7. dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. uczelni
8. Przedstawiciel studentów: Angelika Błaszczyk
Rada kierunku Computer Science and Information Technology
1. Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. uczelni (W7)
2. Z-ca Przewodniczącego: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni (W2)
3. prof. dr hab. inż. Adam Pelikant (W2)
4. dr hab. Agnieszka Wosiak, prof. uczelni (W7)
5. dr hab. Aneta Poniszewska, prof. uczelni (W7)
6. dr inż. Zdzisława Rowińska (W2)
7. dr inż. Rafał Kiełbik (W2)
8. dr inż. Marcin Kwapisz (W7)
9. Przedstawiciel studentów: Mariusz Jóźwiak
10. Przedstawiciel studentów: Mateusz Papierz
Rada kierunku Modelling and Data Science
1. Przewodnicząca: dr inż. Ewa Pastorczak (W7)
2. dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni (W7)
3. dr inż. Łukasz Piskorski (W7)
4. dr inż. Michał Dobrski (W7)
5. dr hab. inż. Maciej Dems, prof. uczelni (W7)
6. dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. uczelni (W2)
7. dr inż. Bogdan Żółtowski, prof. uczelni (W7)
8. prof. dr hab. inż. Adam Pelikant (W2)
9. Przedstawiciel studentów: Paweł Płuciennik

Strona dziala - zabbix