Praktyki studenckie

Informacja z dnia 9.11.2021 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 66/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej zmianie ulega proces organizacji, realizacji i rozliczania praktyk. Zmianie ulegają także wzory dokumentacji.

Stare wzorce tracą ważność i nie będą akceptowane.

Przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest do wskazania miejsca i planowanego terminu ich odbywania u odpowiedniego Opiekuna praktyk ze strony PŁ, a także do odbycia w Politechnice Łódzkiej szkolenia w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:  https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=198
Uwaga! Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP w PŁ należy wydrukować i zachować do czasu zakończenia praktyk. Dokument ten należy złożyć u Opiekuna po zakończeniu praktyk wraz z końcową dokumentacją potwierdzającą odbycie praktyk.

Wykaz Opiekunów praktyk na poszczególnych kierunkach oraz specjalnościach:

Fizyka Techniczna / Science and Technology / Modelling and Data Science
dr inż. Andrzej Brozi

Matematyka stosowana - studia I stopnia
specjalność MMADB - dr Michał Boczek
specjalności MFiU, ZMwNŚ - dr inż. Violetta Lipińska

Informatyka/Informatyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia
specjalność GKiM - dr inż. Jędrzej Mońko
specjalność IOiAD - dr inż. Łukasz Chomątek
specjalność IiAS - dr inż. Roman Krasiukianis
specjalność IBD - dr inż. Kamil Stokfiszewski
specjalność TGiSK - dr inż. Radosław Bednarski

Informatyka stosowana - studia stacjonarne II stopnia
specjalność GKiM - dr inż. Jędrzej Mońko
specjalność IOiUM - dr inż. Łukasz Chomątek
specjalności TGiSI, PSZI - dr inż. Radosław Bednarski
specjalność DS - dr inż. Kamil Stokfiszewski

Informatyka/ informatyka stosowana - studia niestacjonarne I i II stopnia
dr hab. inż. Dariusz Puchała

Information Technology / Computer Science and Information Technology (IFE)
dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda

Strona dziala - zabbix