Wydziałowa Rada Samorządu

Image
Logo Wydziałowej Rady Samorządu FTIMS

Jesteśmy grupą studentów, którzy starają się by studiowało nam się prościej i przyjemniej.

Działamy w Twoim imieniu oraz w imieniu każdego studenta naszego wydziału. Czuwamy by przestrzegano naszych praw, pomagamy w uzyskiwaniu pomocy materialnej z uczelni (Wydziałowa Komisja Stypendialna - WKS), reprezentujemy interesy studenckie w kontaktach z władzami uczelni.

Uczestniczymy w posiedzeniach Rad Kierunków oraz Komisji ds. Pomocy Materialnej. Dzięki temu mamy wpływ na ustalanie programu i toku studiów, wysokości stypendiów i zapomóg, a także na wiele innych spraw dotyczących naszego Wydziału.

Oprócz tak oficjalnych przedsięwzięć staramy się byś się nie nudził. Organizujemy szereg imprez integracyjnych. W październiku jest to "Fuksówka", czyli impreza dla studentów I roku, natomiast w kwietniu odbywają się "Połowinki". Dodatkowo każdy student ma szansę wziąć udział w konkursie fotograficznym.

Jeśli szukasz nowych doświadczeń i chcesz działać na rzecz Wydziału oraz innych studentów dołącz do nas. Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci co dalej.

ftims@samorzad.p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix