Koordynatorzy Wydziałowi

Treść (rozbudowana)
Wyjazdy na studia
Informatyka Stosowana, Information Technology - dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. PŁ
Matematyka Stosowana - dr Mateusz Krukowski
Fizyka Techniczna, Science&Technology - dr inż. Ewa Pastorczak

dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. PŁ - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
Wyjazdy na praktyki
Wydziałowy koordynator praktyk w ramach programów mobilności - dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. PŁ

Strona dziala - zabbix