Formularze podań

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1.09.2022 r. wszelkie wnioski i podania kierowane do dziekanatu (właściwego Prodziekana, Prorektora) należy generować za pośrednictwem webdziekanatu z zakładki: podania i wnioski. Wnioski niezawierające właściwego kodu kreskowego - złożone w innej formie - nie będą przyjmowane przez pracowników uczelni.

Szanowny Studencie, pamiętaj o tym, że: 

  • podanie należy wypełnić czytelnie z odpowiednim uzasadnieniem, 
  • podanie do Rektora należy wypełnić w przypadku odwołania od decyzji Prodziekana w sprawie skreślenia z listy studentów, 
  • podanie o rejestrację po urlopie należy złożyć nie później niż do dnia poprzedzającego rozpoczęcie nowego semestru,
  • podanie o realizację i zaliczanie przedmiotów z lat wyższych należy złożyć nie później niż w pierwszym tygodniu trwania zajęć,
  • wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za braki punktowe wraz z opinią Wydziałowej Komisji Stypendialnej należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć lub od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zwolnienia z opłaty,
  • podanie o zgodę na realizację pracy dyplomowej w języku angielskim należy złożyć przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.

Starannie przygotowane podanie złóż osobiście w godzinach pracy dziekanatu, wrzuć do skrzynki umieszczonej w dziekanacie lub prześlij pocztą na adres dziekanatu. 

Jeśli Twoja sprawa wymaga osobistej konsultacji z Prodziekanem ds. studenckich, zapisz się na rozmowę (konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, tel. 42 631 36 05).

Strona dziala - zabbix