Koło Nauk Aktuarialnych

Informacje ogólne

Image
Logo Koła Nauk Aktuarialnych Politechniki Łódzkiej

Studenckie Koło Nauk Aktuarialnych działa na Politechnice Łódzkiej od kilku lat, aktywnie skupiając osoby zainteresowane zastosowaniem matematyki we wszelkich praktycznych aspektach. Głównym celem Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, rynków finansowych, ubezpieczeń, a także wielu innych, związanych z szeroko pojętymi finansami. 

W ramach każdej z 3 sekcji (sekcja ubezpieczeń życiowych, sesja matematyki finansowej oraz sekcja probabilistyki) członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania naukowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy laboratoriach związanych z tematyką poszczególnych sekcji. Istotnym celem Koła jest także przygotowanie do egzaminów przeprowadzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, m.in. do egzaminu aktuarialnego, którego zdanie uprawnia do pracy w niezwykle prestiżowym w Polsce i na świecie zawodzie. Członkostwo w Kole Nauk Aktuarialnych gwarantuje jednak nie tylko zdobycie dodatkowej wiedzy. Jest to również okazja do nawiązania znajomości ze studentami innych uczelni oraz osobami pracującymi już w branży finansowej. 

Koło Nauk Aktuarialnych może pochwalić się kilkukrotną organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej, cieszącej się dużym zainteresowaniem studentów matematyki z całej Polski. Członkowie KNA uczestniczą także w konferencjach naukowych i warsztatach organizowanych przez inne studenckie koła naukowe. 

KNA promuje również matematykę wśród licealistów. Organizujemy Wojewódzki Konkurs Matematyczny W Świecie Matematyki im. Profesora Włodzimierza Krysickiego, którego uczestnicy mają możliwość wykazania się wiedzą, a także wygrania cennych nagród. Jesteśmy także współorganizatorem Obchodów Dnia Liczby Pi, odbywających się w marcu każdego roku w murach naszego wydziału. 

Członkostwo w Kole Nauk Aktuarialnych to nie tylko okazja do rozwoju naukowego, ale także szansa zdobycia cennego doświadczenia, np. poprzez udział w przygotowywaniu wymienionych projektów. Osoby aktywnie uczestniczące w życiu koła uczą się wzajemnie od siebie, pomnażając wspólne umiejętności i zainteresowania. Dzięki temu od wielu lat nasi członkowie uzyskują różne stypendia m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programu "Młodzi w Łodzi" oraz wielu innych stypendiów naukowych i motywacyjnych.

Miejsce spotkań

Pokój 139 w Instytucie Matematyki, Sala Konferencyjna Wydziału.

Dla nowych członków

Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych pracą w kole można znaleźć na stronie internetowej http://kna.edu.pl lub pisząc na adres e-mail: kontakt@kna.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z naszym profilem na facebooku: https://www.facebook.com/KoloNaukAktuarialnych

Skład

Opiekun naukowy koła

 dr inż. Agnieszka Drwalewska

 e-mail: agnieszka.drwalewska@p.lodz.pl

Opiekun naukowy koła

dr hab. inż. Marek Kałuszka

 e-mail: marek.kaluszka@p.lodz.pl

Prezes

 Martyna Szczygieł

 e-mail: martyna.szczygiel@kna.edu.pl

Wiceprezes Michał Przeworski

e-mail: michal.przeworski@kna.edu.pl

 

Strona dziala - zabbix