Współpraca z biznesem

Image
Współpraca z biznesem
Wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej stawia na budowanie
i utrzymywanie silnych relacji z otoczeniem biznesowym.
Oferujemy usługi świadczone przez ekspertów i technologie przez nich opracowane.
Jesteśmy otwarci na podejmowanie nowych przedsięwzięć i form współpracy z partnerami zewnętrznymi, krajowymi oraz zagranicznymi.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą technologiczną

Strona dziala - zabbix