Kierunek Information Technology z akredytacją ABET

Data dodania 21/09/2022 - 12:39
Kategorie

Kierunek Information Technology prowadzony w języku angielskim przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE otrzymał akredytację ABET!

Image

Program został oceniony przez Computing Accreditation Commission ABET, która akredytuje kierunki studiów prowadzone przez college i uniwersytety na całym świecie, w zakresie nauk stosowanych i przyrodnich, informatyki, inżynierii i technologii inżynierskiej.

Akredytacja ABET zapewnia, że oceniony program spełnia standardy, które umożliwiają wykształcenie absolwentów przygotowanych do wyzwań czekających na nich w miejscach pracy, będących kluczowymi jednostkami w zakresie innowacji i nowych technologii, a także dobrostanu i bezpieczeństwa społeczeństwa

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ podkreśla, że ​​absolwenci kierunku Information Technology są cenionymi specjalistami, dzięki czemu z łatwością mogą znaleźć zatrudnienie w wiodących firmach informatycznych – zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Świetnie odnajdą się jako programiści, graficy komputerowi, administratorzy i projektanci sieci komputerowych oraz analitycy i inżynierowie systemowi. Akredytacja ABET nie tylko potwierdza wysoką jakość programu, ale również świadczy o wysokich kwalifikacjach kadry akademickiej i skuteczności procedur Wydziału.

Rozpoznawalny na całym świecie proces dobrowolnej recenzji naukowej ABET jest niezwykle respektowany, ponieważ nadaje krytyczną wartość programom akademickim w dyscyplinach technicznych, w których jakość, precyzja i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie.

Kryteria, którymi kierują się specjaliści ABET są skoncentrowane wokół programu nauczania i akademickich doświadczeń studentów. Wizyty akredytacyjne skupiają się również na działalności wydziałów, obiektach dydaktycznych czy wsparciu instytucjonalnym. Przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów ze świata przemysłu, przedstawicieli środowisk akademickich i rządowych, posiadających doświadczenie w akredytowanych dziedzinach.

ABET jest pozarządową organizacją non-profit z certyfikatem ISO 9001:2015. Obecnie akredytuje 4361 programów w 850 kolegiach i uniwersytetach w 41 krajach.

Więcej informacji o ABET, stowarzyszeniach członkowskich oraz kryteriach akredytacji uwzględnionych w ocenie programów dostępnych jest na stronie www.abet.org.

Więcej szczegółów dotyczących programu kierunku dostępnych jest na stronie.

Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój: Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, projekt „Międzynarodowe akredytacje”.

Strona dziala - zabbix