Prof. Kryszewski w Komitecie Matematycznym PAN

Data dodania
Kategorie

Prof. dr hab. Wojciech Kryszewski w Komitecie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk!

Image

24 listopada PAN ogłosiła składy Komitetów Naukowych rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Kandydat z Instytutu Matematyki z Wydziału FTIMS PŁ, prof. W. Kryszewski uzyskał wysokie poparcie w ogólnopolskim głosowaniu i został powołany do Komitetu Matematycznego. Komitety PAN zrzeszają specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Członkowie Komitetów stanowią krajową reprezentację środowisk i dyscyplin naukowych.

Do zadań komitetu naukowego, każdej dyscypliny należy m.in.: rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny, organizowanie debat, dyskusji i konferencji naukowych, oraz upowszechnianie ich wyników, przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych, współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników działalności naukowej,  przygotowywanie wspólne z innymi komitetami opracowań naukowych.

 

Strona dziala - zabbix