Rewolucyjny projekt naszych naukowców zmniejszy koszty energii elektrycznej

Data dodania
Kategorie

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ wraz firmą IDANET oraz Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM uzyskał z NCBR ponad 2,2 miliona złotych na finansowanie projektu inteligentnego systemu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort środowiska pracy. W projektowaniu znaczącą rolę odgrywa wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Image

Projekt o akronimie PA, zatytułowany „Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych” uzyskał maksymalną ocenę ekspertów i zajął pierwsze miejsce na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania - na niemal 500 złożonych wniosków. 

 – System METERNET-EnMS stanowi innowację, co najmniej na skalę europejską. Lider projektu firma IDANET dostarcza obecnie inteligentną automatykę dla systemów HVAC na terenie Szwajcarii, Niemiec, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Tworzony w ramach konsorcjum produkt, dzięki opracowywanym na Wydziale FTIMS inteligentnym algorytmom, ma szansę zrewolucjonizować rynek systemów automatycznego zarządzania energią elektryczną. Już interesują się nim urzędy administracji publicznej i sieci hoteli - wyjaśnia dr hab. inż.  Adam Wojciechowski, prof. PŁ, dyrektor Instytut Informatyki i dodaje: - W projektowaniu inteligentnych sterowników do zarządzania zużyciem energii, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Przemysł 4.0, znaczącą rolę odegra wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Nowy system zarządzania energią zagwarantuje automatyczną kontrolę efektywności energetycznej. Inteligentne monitorowanie najważniejszych parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia, stężenia lotnych związków organicznych), a także poziomu hałasu i natężenia światła pozwoli na zapewnienie najwyższych standardów miejsca pracy, jednocześnie racjonalizując zużycie energii elektrycznej. Tworzony system - METERNET-EnMS  - jest inteligentnym rozszerzeniem jednego z flagowych produktów firmy IDANET, lidera projektu.

W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach energia elektryczna związana z ogrzewaniem, wentylacją czy klimatyzacją stanowi ponad 60 proc. całkowitego zużycia. Właśnie nad optymalizacją gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach skupiają się partnerzy projektu o akronimie PA, czyli firma IDANET, Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM oraz oczywiście Wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej.  

Więcej o projekcie w Biuletynie informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.

Strona dziala - zabbix