Specjalność UI/UX na Wydziale FTIMS

Data dodania
Kategorie

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na studia II stopnia. Wśród specjalności dostępnych na kierunku Informatyka stosowana pojawiła się nowość, która stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy - Interfejsy Użytkownika i Badania Użyteczności (UI/UX).

Image

Nowo otwarta specjalność Interfejsy Użytkownika i Badania Użyteczności (UI/UX) na kierunku Informatyka Stosowana prowadzonym przez Wydział FTIMS PŁ jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu na specjalistów z tej dziedziny. Są to pierwsze studia magisterskie (II stopnia) w Polsce o tej tematyce. Obecnie by produkt był konkurencyjny na rynku musi być nie tylko funkcjonalny ale również cechować się wysokim poziomem użyteczności. Zapewnienie wysokiego poziomu zadowolenia użytkownika, poprzez intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs, proste i zrozumiałe procesy oraz łatwe odnajdywanie potrzebnych informacji, stanowi podstawowy warunek sukcesu każdego systemu interaktywnego.

Uczestnicy tych studiów poznają kompletny proces projektowania UI/UX zgodny z zasadami projektowania ukierunkowanego na użytkownika - począwszy od projektowania interfejsów, przez testowanie użyteczności i wrażeń użytkownika, aż po analizę wyników badań użyteczności. W toku studiów prezentowane są niezbędne narzędzia i metody w pracy projektanta UI/UX takie jak wywiady pogłębione, sortowanie kart, testy A/B, eye-tracking, metoda głośnego myślenia, narzędzia tworzenia makiet interaktywnych, prototypy papierowe oraz analiza wyników badań użyteczności wraz z podstawami statystyki. Zajęcia są w większości praktyczne (projekty) i prowadzą je zarówno wykładowcy akademiccy jak i specjaliści z przemysłu. 

Studia obejmują szeroki zakres tematyki: od interfejsów desktopowych i webowych, przez aplikacje mobilne i naturalne interfejsy użytkownika, aż po interfejsy zanurzeniowe VR i AR, interfejsy gier wideo, a także informatywne środowiska trójwymiarowe. Program zawiera elementy Design Thinking, naukę poprzez projekty (PBL - Project Based Learning), a także naukę umiejętności miękkich - pracy zespołowej i technik prezentacji. Dzięki temu absolwenci będą potrafili nie tylko projektować i wdrażać projekty UI/UX, ale także efektywnie współpracować w zespole i zaprezentować swoje rozwiązanie klientowi. 

Potencjalne ścieżki kariery po ukończeniu studiów to UI/UX designer, UX researcher, projektant interfejsu oraz specjalista UX w zespole R&D. Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w branży IT, ale również w branży gier wideo oraz interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się analizą wymagań i testowaniem wrażeń użytkownika.

 

Absolwenci jaki kierunków/specjalności najlepiej odnajdą się na UX/UI?
Zapraszamy oczywiście wszystkich zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Dla absolwentów kierunków związanych z projektowanie graficznym, multimediami, systemami interaktywnymi, HCI oraz informatyką stosowaną będzie to naturalna ścieżka rozwoju. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby, które ukończyły inny kierunek, a chciałyby się przebranżowić również z powodzeniem odnalazły się w tematyce projektowania i badań UI/UX.
Jakimi umiejętnościami będzie mógł wykazać się absolwent i dlaczego dzięki nim będzie atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy?
Obecnie obserwujemy duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów UI/UX. W toku studiów studenci nabędą umiejętności prototypowania i projektowania interfejsów użytkownika, przygotowania i przeprowadzenia badań użyteczności, analizy wyników tych badań, a także umiejętności miękkie dotyczące pracy w zespole i technik prezentacji. A z racji na fakt, że w toku studiów poruszane są zagadnienia ze wszystkich obszarów tworzenia systemów interaktywnych, absolwent odnajdzie się w każdej firmie począwszy od dużych zespołów tworzących rozbudowane systemy webowe lub desktopowe, poprzez firmy tworzące gry wideo i VR, aż po zespoły zajmujące się aplikacjami mobilnymi. Dążymy do tego, by przyszły absolwent potrafił zweryfikować wymagania użytkowników docelowych danego produktu, zaprojektować na tej podstawie makietę interaktywną interfejsu oraz przetestować finalny produkt pod kątem spełnienia oczekiwań użytkownika i zapewnienia wysokiego poziomu UX.
Na jakie możliwości zatrudnienia mogą liczyć absolwenci?
Potencjalne ścieżki kariery po ukończeniu studiów to UI/UX designer, UX researcher, projektant interfejsu oraz specjalista UX w zespole R&D. Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w branży IT, ale również w branży gier wideo oraz interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się analizą wymagań i testowaniem wrażeń użytkownika. W momencie pisania tej informacji, liczba ofert pracy dla zapytania "UX designer" na popularnym portalu wynosi prawie 200 indywidualnych propozycji z całej Polski tylko z ostatnich 7 dni (w tym prawie 50 opublikowane w ciągu ostatnich 24 godzin). Jak widać absolwent będzie miał w czym wybierać, bo blisko pięćdziesiąt ofert pracy dziennie to naprawdę dobry wynik.
Skąd pojawił się pomysł stworzenia tej specjalności?
Specjalność jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na specjalistów z obszaru UI/UX. Wiele firm, zarówno w branży IT, jak również w branży gamedev, nie tylko chętnie zatrudnia projektantów interfejsu ale również buduje zespoły, a nawet osobne działy zajmujące się UI/UX. Wystarczy spojrzeć na rosnącą liczbę ofert pracy np. dla stanowiska UI/UX Designer wspomniane powyżej. Jednocześnie w programie prowadzonego przez nasz wydział kierunku Informatyka Stosowana na różnych specjalnościach znajdują się elementy projektowania i testowania interfejsów użytkownika. Powstał więc pomysł skumulowania tej wiedzy i doświadczenia w ramach specjalności ukierunkowanej wyłącznie na projektowanie interfejsów i badania użyteczności.
Kto poprowadzi zajęcia odbywające się w ramach specjalności?
Zajęcia są w większości praktyczne (projekty) i prowadzą je zarówno wykładowcy akademiccy jak i specjaliści z przemysłu. Zaprosiliśmy do współpracy praktyków na co dzień zajmujących się w swojej pracy projektowaniem i testowaniem interfejsów oraz wrażeń użytkownika. Jednocześnie większość kadry dydaktycznej to specjaliści, którzy stale realizują projekty i badania w zakresie UI/UX oraz HCI. Zatem przekazywana wiedza płynie ze stale uzupełnianego doświadczenia.
Kto powinien zdecydować się na tę specjalność?
Jest to w pewnym stopniu interdyscyplinarna specjalność, bo obejmuje elementy projektowania graficznego, analizy wymagań i doświadczeń użytkownika, prototypowania systemów interaktywnych, tworzenia projektów interfejsów użytkownika oraz informatywnych środowisk wirtualnych, testowania użyteczności, a także analizy danych. Jednocześnie dzięki szerokiej ofercie przedmiotów fakultatywnych studenci mogą wybrać te obszary, które szczególnie ich ciekawią i uzupełnić swoją wiedzę o projektowanie graficzne, multimedia, HCI i programowanie interakcji, silniki gier wideo bądź analizę danych. Tym samym niejako specjalizując się w danym obszarze tej szerokiej dziedziny jaką są badania użyteczności.

Kilkanaście lat temu Wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej jako pierwszy w kraju otworzył specjalność zajmującą się technologiami gier komputerowych, której absolwenci stanowią obecnie ważny składnik branży gamedev pracując w firmach w całej Polsce, a także otwierając własne studia tworzące gry wideo. Teraz mamy przyjemność po raz kolejny być pionierami otwierając pierwsze w Polsce studia magisterskie (II stopnia) o tematyce UI/UX i mam nadzieję, że absolwenci tej specjalności w przyszłości zapewnią wysoki poziom użyteczności produktów, w tym szczególnie systemów interaktywnych, tworzonych w naszym kraju.

Strona dziala - zabbix