8. Kongres Młodych Matematyków Polskich

22. - 25.09.2022

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki ŁódzkiejWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Łodzi w dniach 22-25 września 2022.
szczegóły

Strona dziala - zabbix