Godziny rektorskie

Data dodania 12/04/2023 - 13:07
Kategorie

Szczegóły dotyczące godzin rektorskich w dniu 25.04.2023 r.

W związku z organizowanymi przez Politechnikę Łódzką w dniu 25.04.2023 Akademickimi Targami Pracy mają miejsce dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych. Dla Wydziału FTIMS przypadają one między 13:00 a 17:00. 

Studenci, którzy wezmą udział w szkoleniach targowych poza godzinami rektorskimi będą mogli usprawiedliwić swoje nieobecności poprzez okazanie certyfikatu. Powyższe certyfikaty wystawiane są przez Akademickie Biuro Karier. 

 

Strona dziala - zabbix