Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

Data dodania 03/01/2023 - 11:58
Kategorie

Ważne informacje dla dyplomantów - zima 2022/2023

Zgodnie z terminami obligatoryjnymi ogłoszonymi na stronie Politechniki Łódzkiej ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w sem. zimowym 2022/23 upływa 26 lutego 2023 r.

Poprzez złożenie pracy dyplomowej należy rozumieć uzyskanie wpisu „zal” z przedmiotu Praca Dyplomowa w uczelnianym systemie informatycznym. Wpisu dokonuje Promotor pracy dyplomowej.

Uwaga!

Przypominamy, że osoby planujące udział w rekrutacji na studia II stopnia w PŁ są zobowiązane złożyć pracę i przystąpić do egzaminu dyplomowego we wcześniejszym terminie.

Ze względu na to, że termin składania dokumentów w Sekcji Rekrutacji upływa 14 lutego 2023 r. o godz. 15:00, zaleca się, aby osoby zainteresowane podjęciem studiów magisterskich w PŁ obroniły się najpóźniej 10 lutego.

W przypadku obrony wyznaczonej na 10 lutego, ostateczny termin dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów do obrony oraz uzyskania kompletu wpisów w systemie upływa 7 lutego.

Strona dziala - zabbix