Ruszył kolejny nabór wniosków w programie mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta

Data dodania 22/08/2022 - 10:03
Kategorie

Informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu „Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta - Łódź 2022".

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci ostatniego roku uczelni w Łodzi, oraz absolwenci uczelni w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia;
  • studenci i absolwenci łódzkich szkół wyższych, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy, którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę PŁ: https://p.lodz.pl/studenci/komunikaty-uczelniane/ruszyl-kolejny-nabor-w…

Strona dziala - zabbix