Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – rok akad. 2022/2023

Data dodania 16/09/2022 - 13:19
Kategorie

Od 1 października 2022 r. rusza nabór wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne dla studentów PŁ na rok akademicki 2022/23. Studenci występują o złożenie wniosku poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rss@adm.p.lodz.pl do 05.10.2022 r. o treści: Zgłaszam chęć złożenia wniosku o stypendium ministra na rok 2022/23. 

Poniżej umieszczony został komunikat Prorektora ds. Studenckich z dnia 5 września 2022 r., w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 i sposobu ich opiniowania. 

 

 

Strona dziala - zabbix